Projekt rozporządzenia dot. wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów


16-06-2017, Redaktor: Jkalmuk
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Projekt-rozporządzenia-dot.-wsparcia-działań-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentów,10561.html

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 19 czerwca 2017r. do godz. 16:00.