Rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów


12-06-2017, Redaktor: Jkalmuk
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Rozporządzenie-w-sprawie-stawek-opłat-za-usuniecie-drzew-i-krzewów,10560.html

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 16 czerwca 2017 r.