Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2017 r.


16-06-2017, Redaktor: Jkalmuk
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Wymiar-składek-na-ubezpieczenie-społeczne-rolników-w-III-kw.-2017-r.,10558.html

W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2017 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

Ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za III kwartał 2017 r. upływa 31 lipca br.

►Wymiar składek 

Źródło: KRUS