Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego


16-03-2017, Redaktor: Jkalmuk
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Zmiana-rozporządzenia-w-sprawie-rodzaju-opakowań-materiału-siewnego-,10341.html

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 20 marca 2017 r.