Projekt rozporządzenia w spr. Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu".

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 628436