Projekty realizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą w 2017 r. z dofinansowaniem KSOW


W roku 2017 Małopolska Izba Rolnicza realizuje 3 projekty dofinansowane ze środków KSOW.

1. „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny” – projekt skierowany jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz osób zainteresowanych możliwością zakupu płodów i przetworów rolnych bezpośrednio u producentów. 

2. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – projekt skierowany jest do rolników – właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW oraz przedstawicieli LGD, i ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzących działalność agroturystyczną z zakresu dekoracji stołu oraz estetycznego podawania posiłków.

3. „Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi” – projekt skierowany jest do rolników zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw w kierunku małego przetwórstwa, szczególnie dla właścicieli małych gospodarstw rolnych funkcjonujących w gminach i powiatach sąsiadujących z gminą Stryszów, w której znajduje się wzorcowy inkubator kuchenny przeznaczony do prowadzenia małego przetwórstwa.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 


►Punkt sprzedaży bezpośredniej w Tarnowie już działa!

 

 

Licznik odwiedzin: 562487