25-09-2023

Aktualności

KRUS: nowa stawka odsetek za zwłokę od 7 września br.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.   ...
więcej

25-09-2023

Aktualności

Uwaga: wprowadzono zmiany w wybranych ekoschematach

Z dniem 20 września weszła w życie zmiana ►rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, która wprowadziła kilka istotnych modyfikacji przepisów w zakresie ekoschematów powierzchniowych.  Wprowadzone zmiany dotyczą rolników, którzy w złożonych w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych deklarowali realizację ekoschematów Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami o...
więcej


25-09-2023

Aktualności

Pomnoc dla poszkodowanych producentów truskawek i owoców jagodowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.), informuje, iż od dnia 6.10...
więcej

25-09-2023

Interwencje

Resort rolnictwa ws. zrotu akcyzy dla rolników, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 r.

W odpowiedzi na wniosek KRIR (►pismo z dn. 31.08.2023 r.) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 r., MRiRW ►w piśmie z dn. 21.09.2023 r., przedstawiło poniższe informacje. "(...)...
więcej

25-09-2023

Interwencje

Interwencja ws. dramatycznie niskich cen za kukurydzę

►W pismie z dn. 22.09.2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku kukurydzy. "Obecna sytuacja na rynku kukurydzy jest niezwykle niepokojąca. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, a ceny...
więcej

25-09-2023

Interwencje

MRiRW w sprawie możliwości dokonywania zmian w zadeklarownych ekoschematach

W odpowiedzi na wniosek KRIR (►pismo z dn. 24.08.2023 r.), w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach złożonych o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, MRiRW ►w piśmie z dn. 20.09.2023 r., przekazało następujące informacje. "(...) Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o ...
więcej

25-09-2023

Interwencje

MRiRW o pracach nad rozwiązaniami w zakresie wypłat rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR (►pismo z dn. 28.08.2023 r.) w sprawie podjęcia działań umożliwiających wypłatę rekompensat rolnikom za szkody wyrządzone przez ptaki, resort rolnictwa, w piśmie z dn. 20.09.2023 r. przekazał poniższe informacje: "(...) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z wcześniej pr...
więcej

22-09-2023

Interwencje

Odpowiedź MRiRW ws. kredytów płynnościowych nie dla rencistów

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmiany zasad udzielania kredytów płynnościowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik poinformował (►pismo z dn. 19.09.2023 r.), że z zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobó...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2146646