« « « « ♦ » » » »

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, stanowią je przewodniczący i delegaci rad powiatowych Izby. W obecnej, VII kadencji (2023-2027), w WZ MIR zasiada 38 członków - przewodniczących rad i delegatów do WZ z 19 małopolskich powiatów.

Zgodnie ze ►Statutem MIR posiedzenia WZ zwoływane są przez Zarząd Izby, co najmniej dwa razy w roku.

« « « « ♦ » » » »


SKŁAD WALNEGO ZGROMADZENIA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
VII kadencji (2023-2027)

 

Przewodniczący

Delegat

Powiat bocheński

Artur Tabor

Grzegorz Szostak

Powiat brzeski

Kinga Mrówka

Marek Chudoba

Powiat chrzanowski

Edward Majchrowski

Jacek Kamieniarz

Powiat dąbrowski

Marzena Warias

Tadeusz Kwiatkowski

Powiat gorlicki

Józef Magiera

Leszek Rafa

Powiat krakowski

Krystyna Janecka

Grzegorz Płażek

Powiat limanowski

Antoni Frączek

Stanisław Dudzik

Powiat miechowski

Marek Boligłowa

Grzegorz Placek

Powiat myślenicki

Mariusz Długopolski

Jan Marek Lenczowski

Powiat nowosądecki

Krzysztof Kurzeja

Franciszek Kantor

Powiat nowotarski

Karol Zachwieja

Józef Nowak

Powiat olkuski

Jan Książek

Józef Łysek

Powiat oświęcimski

Wojciech Procner

Kazimierz Całus

Powiat proszowicki

Jolanta Ciochoń

Krzysztof Ciesielski

Powiat suski

Ryszard Czaicki

Artur Kruźlak

Powiat tarnowski

Janusz Wałaszek

Grzegorz Duda

Powiat tatrzański

Stanisław Łuszczek

Anna Zubek

Powiat wadowicki

Paweł Odrobina

Andrzej Wrona

Powiat wielicki

Stanisław Kyrc

Witold Kalicki

« « « « ♦ » » » »

III posiedzenie WZ VII kadencji MIR w dn. 17.06.2024 r.

►Uchwała nr 21/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2023 rok

Sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu MIR za 2023 r.

Realizacja wniosków Rad Powiatowych, Walnego Zgromadzenia i Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej VI i VII kadencji w 2023 r. - zał. do sprawozdania

►Uchwała nr 22/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu MIR za 2023 rok

Wykonanie budżetu za 2023 r.

►Uchwała nr 23/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku
►Uchwała nr 24/WZ/2024 w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2023 roku
►Uchwała nr 25/WZ/2024 dotyczącej opinii WZ MIR na temat Uchwały KRIR nr 11/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych.

 

« « « « ♦ » » » »

II posiedzenie WZ VII kadencji MIR w dn. 07.12.2023 r.

►Uchwała Nr 15/WZ/2023 MIR z dn. 07.12.2023 r. w sprawie: przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2024

     ►zał. do uchwały nr 15/WZ/2023

►Uchwała Nr 16/WZ/2023 MIR z dn. 07.12.2023 r. w sprawie: przyjęcia cennika usług świadczonych na rzecz członków Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2024

     ►zał. do uchwały nr 16/WZ/2023

►Uchwała Nr 17/WZ/2023 MIR z dn. 07.12.2023 r. w sprawie: powołania Komisji problemowej ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

►Uchwała Nr 18/WZ/2023 MIR z dn. 07.12.2023 r. w sprawie: wyboru członków Komisji problemowej ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

►Uchwała Nr 19/WZ/2023 MIR z dn. 07.12.2023 r. w sprawie: akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2024 r.

     ►zał. do uchwały nr 19/WZ/2023

►Uchwała Nr 20/WZ/2023MIR z dn. 07.12.2023 r. w sprawie: akceptacji kwoty odszkodowania za przejęty decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa na rzecz Gminy Miasta Tarnowa, grunt należący do Małopolskiej Izby Rolniczej

« « « « ♦ » » » »

I posiedzenie WZ VII kadencji MIR w dn. 03.11.2023 r.

« « « « ♦ » » » »

XII posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 26.05.2023 r.

►Uchwała nr 49/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2022 r.

►Sprawozdanie z działalności statutowej MIR w 2022 r. 

►Realizacja wniosków Rad Powiatowych, Walnego Zgromadzenia i Zarządu MIR VI kadencji w 2022 r.

►Uchwała nr 50/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. wykonania budżetu MIR za 2022 r.

►Załącznik do uchwały nr 50/WZ/2023 - wykonanie budżetu za 2022 r.

►Uchwała nr 51/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

►Uchwała nr 52/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2022 r.

►Uchwała nr 53/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej na kadencję 2023-2027

►Załącznik do uchwały nr 53/WZ/2023 - skład WKW

►Uchwała nr 54/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. ustalenia przynależności delegata z miasta Krakowa do składu Rady Powiatowej MIR w Krakowie

►Uchwała nr 55/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. nowelizacji budżetu na 2023 r.

►Załącznik do uchwały nr 55/WZ/2023 - nowelizacja budżetu na 2023 r.

« « « « ♦ » » » »

XI posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 12.12.2022 r.

►Uchwała nr 46/WZ/2022 (►zał. do uchwały nr 46/WZ/2022ws. przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2023 
►Uchwała nr 47/WZ/2022 (►zał. do uchwały nr 47/WZ/2022ws. akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2023,
►Uchwała nr 48/WZ/2022 (zał. do uchwały nr 48/WZ/2022)
 ws. przyjęcia cennika usług świadczonych na rzecz członków Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2023

« « « « ♦ » » » »

X posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 10.10.2022 r.

« « « « ♦ » » » »

IX posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 06.06.2022 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2021 r.

►Uchwała nr 41/WZ/2022 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2021 rok.
►Uchwała nr 42/WZ/2022 ws. wykonania budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2021 rok.
►Uchwała nr 43/WZ/2022 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
►Uchwała nr 44/WZ/2022 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Małopolskiej Izby Rolniczej za działalność w 2021 roku.
►Uchwała nr 45/WZ/2022 ws. nowelizacji budżetu na 2022 rok.

« « « « ♦ » » » »

VIII posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 16.12.2021 r.

►Uchwała nr 38/WZ/2021 z dn. 16.12.2021 r. - ws. przyjęcia budżetu na 2022 r.
►Uchwała nr 39/WZ/2021 z dn. 16.12.2021 r. - ws. akceptacji planu pracy na 2022 r.
►Uchwała nr 40/WZ/2021 z dn. 16.12.2021 r. - ws. cennika usług

« « « « ♦ » » » »

VII posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 25.10.2021 r.

« « « « ♦ » » » »

VI posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 16.06.2021 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2020 r.

« « « « ♦ » » » »

V posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 07.12.2020 r.

►Wynagrodzenia ciał statutowych MIR w 2021 r.
►Projekt budżetu MIR na 2021 r.

« « « « ♦ » » » »

IV posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 24.09.2020 r.

« « « « ♦ » » » »

III posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 18.06.2020 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2019 r.
►REALIZACJA WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA MIR V i VI kad. w 2019 r.
►Wykonanie budżetu za 2019 r.

« « « « ♦ » » » »

Uchwały podjęte podczas II posiedzenia WZ MIR VI kadencji w dn. 09.12.2019 r.

►Uchwała nr 15/WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. powołania Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich
►Uchwała nr 16 WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. wyboru członków Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich
►Uchwała nr 17/WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. nowelizacji budżetu na 2019 r.
►Uchwała nr 18/WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. przyjęcia budżetu na 2020 r.
►Uchwała nr 19 WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. cennika usług
►Uchwała nr 20 WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. akceptacji planu pracy na 2020 r. 

« « « « ♦ » » » »

REALIZACJA WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA MIR V kad. w 2018 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2018 r.

Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 10.12.2018 r.

►Uchwała nr 51/WZ/2018 z dn. 10.12.2018 r. - plan budżetu na 2019 r.

►Uchwała nr 52/WZ/2018 z dn. 10.12.2018 r. - plan działania na 2019 r.

Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 04.10.2018 r.

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 23.04.2018 r.

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2017 r.

►Uchwała nr 41/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - w spr. nowelizacji budżetu na 2017 r.

►Uchwała nr 42/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - plan budżetu na 2018 r.

►Uchwała nr 43/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - plan działania na 2018 r.

►Uchwała nr 44/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - ws. opłat

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 11.12.2017 r.

►Projekt protokołu z WZ MIR z dn. 06.10.2017 r. 

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 06.10.2017 r.

►Uchwała nr 34/WZ/2017 z dn. 10.04.2017 r. - w spr. wykonania budżetu za 2016 r.

►Uchwała nr 33/WZ/2017 z dn. 10.04.2017 r. - w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2016 r.

►Projekt protokołu z WZ MIR z dn. 10.04.2017 r. 

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 10.04.2017 r.

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR ZA 2016 r.

►Protokół z WZ MIR z dn. 28.12.2016 r. 

►Realizacja wniosków WZ MIR zgłoszonych w dn. 28.12.2016 r.

►Uchwały nr 29-32 WZ MIR podjęte w dn. 28.12.2016 r.

►Protokół z WZ MIR z dn. 17.10.2016 r. 

►PLAN BUDŻETU na 2016 r.

►UCHWAŁA WZ MIR z dn. 29.04.2016 r. - zatwierdzenie wykonania budżetu za 2015 r.

►WYKONANIE BUDŻETU za 2015 r. 

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2015 r.

►PLAN BUDŻETU na 2015

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2014 r.

►WYKONANIE BUDŻETU za 2014 r.

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2013 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2012 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2011 r.

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2541643