19-11-2014

Aktualności

Wzrost cen gruntów rolnych w III kw. 2014

Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł tj. o 12,4%.  Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w III kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 2,9 tys. umów i sprzedanych prawie 23,3 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 3 województwach: wielkopolskim – 38 626 zł/ha, śląskim...
więcej

19-11-2014

Aktualności

PIORiN zachęca do udziału w szkoleniach chemizacyjnych

Okres jesienno-zimowy jest czasem ograniczonych prac polowych, w którym to zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.  Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów (tutaj >>).  Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać we właściwych miejscowo wojew...
więcej


19-11-2014

Aktualności

ARiMR będzie przyznawać rekompensaty za szkody wyrządzone przez dziki

18 listopada 2014 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa. Producenci rolni otrzymają pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. Straty oszacowano na 6,3 mln zł. Udz...
więcej

18-11-2014

Ogłoszenia - Sprzedam

Oferta sprzedaży ziemi na Żuławach

Oferta sprzedaży gruntów rolnych na Żuławach - w wysokiej kulturze i pełnej zasobności. Powierzchnia - ok. 200 hektarów, nowowykonane urządzenia melioracyjne główne i szczegółowe. Baza mieszkalno-logistyczna z dużym placem. Bez pośredników. Kontakt: tel. 787 249 753.     ...
więcej

18-11-2014

Aktualności

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w 2013 lub 2014 r. w wyniku klęsk żywiołowych

Od 14 listopada do 19 grudnia 2014 r. można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszar&...
więcej

14-11-2014

Interwencje

Ślimaki nagie - zagrożenie dla upraw rolniczych

6 listopada 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazując wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz uchwałę Porozumienia Izb Polski Południowo-Wschodniej, w sprawie narastającego problemu rozprzestrzeniania się i liczebności inwazyjnych, obcych gatunków ślimaków nagich, które...
więcej

14-11-2014

Aktualności

Znamy kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych

W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. 2014 r., poz. 904), a 04.09.2014 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzeni...
więcej

14-11-2014

Aktualności

Konsultacje projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Resort rolnictwa podziękował samorządowi rolniczemu za aktywny udział w konsultacjach projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Jednocześnie MRiRW poinfor...
więcej

Licznik odwiedzin: 209957