16-03-2017

Aktualności

Zapraszamy rolników do sprzedaży w ramach RHD

Małopolska Izba Rolnicza poszukuje rolników, którzy zarejestrowali swoją działalność przetwórczą realizowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego, chcących włączyć się w organizację całorocznego kiermaszu sprzedaży wytwarzanej przez siebie żywności w punkcie sprzedaży organizowanym w budynku administracyjnym MIR, przy ul. Giełdowej 9 w Tarnowie.  Interesuje nas asortyment i ilość oferowanych do sprzedaży produktów, oraz terminy/częstotliwość dostaw.  Rozważamy również możliwość uruchomienia w ww. lokalizacji całorocznego punktu, w którym rolnicy będą mogli wprowadzać do obrotu swoje produkty w ra...
więcej

29-03-2017

Interwencje

Problem z terminem składania wniosków a ograniczenie produkcji mleka

W związku z licznymi głosami rolników, którym odmówiono wsparcia za ograniczenie produkcji mleka w ostatnim kwartale 2016 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz.U. poz. 1477), Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 27 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, o zmianę terminów składania wniosków do ARR wynikających z § 5 ust. 6 ww. rozporządzenia. Zgodnie z przepisami art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeks...
więcej


29-03-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie znakowania świń

27 marca 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zmianę obowiązujących zasad dotyczących identyfikacji zwierząt.  Od 18 października 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące znakowania świń. Dzięki nim odpowiednie służby mają większą kontrolę nad krajowym obro...
więcej

28-03-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie złagodzenia przepisów dot. ograniczeń w utrzymywaniu drobiu w chowie na wolnym wybiegu

27 marca 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o złagodzenie przepisów rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zarząd KRIR zwrócił się o wprowadzenie przepis...
więcej

28-03-2017

Interwencje

Uwagi samorządu rolniczego do Strategii krajowej dla programów operacyjnych na rynku owoców i warzyw

Odnosząc się do projektu dokumentu „Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów oraz zrzeszeń organizacji producentów na ryku owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-2022”, samorząd rolniczy przedstawił poniższe uwagi. W związku z tym, że do chwili obecne...
więcej

28-03-2017

Interwencje

Sprzeciw samorządu rolniczego wobec likwidacji rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych

24 marca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w kwestii planów pozbawienia hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych i powrotu rybactwa śródlądowego pod nadzór resortu rolnictwa. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-20...
więcej

28-03-2017

Aktualności

Od 27 kwietnia można składać wnioski o premię dla młodych rolników

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Termin i warunki otrzymania takiej pomocy podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR 27 marca w...
więcej

28-03-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie rekompensat za ptasią grypę

27 marca 2017 r. samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniającego naboru wniosków o rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Wnioski o udzielenie pomocy finansowej ...
więcej

Licznik odwiedzin: 479876