17-02-2017

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie składania przez grupy producenckie wniosków o potwierdzenie spełniania uznania

16 grudnia 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie składania przez grupy producenckie wniosków o potwierdzenie spełniania uznania do OT ARR (znak: KRIR/JM/1532/2016). Poniżej publikujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa w tej sprawie, zawartą w piśmie z dn. 18 stycznia 2017 r. (znak: RR.gos.O51.l.2017). W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2016 r., znak: KRIR/JM/1532/2016 w sprawie funkcjonowania grup producentów rolnych i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zm...
więcej

17-02-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy w kwestii wymagań weterynaryjnych

wagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, przekazane do resortu rolnictwa w dniu 14 lutego 2017 r.  W opinii Zarządu KRIR wprowadzenie w projekcie niektórych dodatkowych warunków, w stosunku do przepisów rozporządzenia z 18 września 2003 r. (Dz.U. 168 poz. 1643), dla specjalistycznych gospodarstw i wielkotowarowych ferm wydaję się, że nie będzie stanowiło pro...
więcej


17-02-2017

Aktualności

ARR wyjaśnia wątpliwości dotyczące umów na dostawy produktów rolnych

►Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych  1. Co to znaczy, że umowa ma być zawarta przed dostawą? Czy zawarcie umowy w momencie, gdy producent przyjedzie z towarem można uznać, że też jest zawarta przed dostawą, czy np. umowę należy zawrzeć dzień wcześniej. W praktyce często wygląda to...
więcej

16-02-2017

Aktualności

Małopolskie Spotkania Hodowców - 14 marca 2017 r.

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka organizuje konferencję pt. "Małopolskie Spotkania Hodowców".  Celem imprezy jest zaprezentowanie dorobku hodowlanego najlepszych gospodarstw, wybranych spośród grupy współpracującej z PFHB, szczeg&oacu...
więcej

16-02-2017

Aktualności

Dodatkowe limity na wycofanie jabłek

Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu Polsce dodatkowej puli, prawie 8 tys. ton, wycofania w grupie owoców i warzyw. Jest to działanie podejmowane w ramach realizacji tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia w związku z wprowadzeniem przez władze Federacji Rosyjskiej embarga. Kierownictwo resortu rolnictwa podjęło ...
więcej

16-02-2017

Aktualności

Dotacje na wdrażanie innowacji w sektorze rolnym

Współpraca” to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wspierające współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Dostępne środki pomogą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Szacuje się, że w okresie realizacji Programu wsparcie uzyska 90 grup operacyjnych Euro...
więcej

16-02-2017

Aktualności

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców i beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiąza...
więcej

16-02-2017

Aktualności

Konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

2 lutego 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne nt. przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na stronie internetowej Komisji opublikowany został kwestionariusz, skierowany do wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów. Kwestionariusz można wypełnić do 2 maja br. Pytania dotyczą zarówno obec...
więcej

Licznik odwiedzin: 458103