19-06-2017

Aktualności

Zapraszamy na Piknik Wieprzowy!

Już w najbliższą niedzielę, na Rynku w Bochni odbędzie się Piknik Wieprzowy! Serdecznie zapraszamy do udziału! ►Dni Bochni 2017 ...
więcej

22-06-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie organizacji przetargów na dzierżawy z ANR

Zarząd KRIR, w dniu 20 czerwca 2017 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie ustanowienia przepisów, które umożliwią organizację przetargów na nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w miastach powiatowych, ze względu na wysokie koszty dojazdu dla członków komisji przetargowych delegowanych z izb rolniczych. Delegaci izb rolniczych biorą udział w pracach komisji przetargowych społecznie, a koszt dojazdu na poszczególne przetargi generuje zbyt duże obciążenie.  Ponadto, Zarząd KRIR zawnioskował o wskazanie możliwości zwrotu kosztów dojazdu dla delegató...
więcej


22-06-2017

Interwencje

Odpowiedź resortu rolnictwa na wnioski WZ MIR z kwietnia 2017 r.

W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 10.04.2017 r., dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, resort rolnictwa w piśmie z dn. 09.06.2017 r., przekazał poniższe informacje: W odniesieniu do postulatu dotyczącego uwzględnienia średnich gospodarstw w gru...
więcej

22-06-2017

Interwencje

Wniosek w sprawie zmian przepisów dotyczących zawierania umów pisemnych

20 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zmiany przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i...
więcej

21-06-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy wnioskuje o zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników

20 czerwca 2017 r.  Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w kwestii wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zarząd KRIR przekazał informację, że wystąpił do Ministra Rozwoju i Finansów o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania...
więcej

21-06-2017

Interwencje

Kolejna interwencja w sprawie zwiększenia kontroli nad napływem produktów rolnych z Ukrainy

20 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w związku z problemem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Zarząd KRIR, jak i wojewódzkie izby rolnicze – szczególnie z południowo-wschodniej części Polski – wielokrotnie występowały do ministra rolnictwa w tej kwestii, zwłaszcza ...
więcej

21-06-2017

Aktualności

Rolnicy z Małopolski w opolskim kombinacie rolniczym

W dniu 19 czerwca br. grupa 53 osób: delegatów i rolników z rad powiatowych MIR w Krakowie, Wieliczce, Olkuszu i Bochni, odwiedziła Kombinat Rolny w Kietrzu (woj. opolskie). Historia powstania Kombinatu Rolnego sięga 1961 roku. W ciągu ponad półwiecza jego funkcjonowania, zmieniały się i ustrój i specyfika ...
więcej

20-06-2017

Aktualności

25 lat TUW TUW

W filmie Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana” Karol Borowiecki powiedział:. „(…) ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic (…) – To razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę". Według tej samej zasady powstało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. ...
więcej

Licznik odwiedzin: 531796