26-05-2015

Wybory do Izb Rolniczych

31 maja - przyjdź i zagłosuj na swojego reprezentanta!

Co 4 lata rolnicy wybierają swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ich w strukturach samorządu rolniczego - izbach rolniczych.  W województwie małopolskim działa 19 Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej (MIR), których członkami są rolnicy wybierani podczas wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Wybory odbywają się we wszystkich gminach naszego województwa, które stanowią jednocześnie okręgi wyborcze.  W gminach, w których powierzchnia gruntów rolnych jest mniejsza niż 4 000 ha uprawnieni do głosowania wybierają jednego reprezentanta (jednomandatowy okręg wyborczy), nato...
więcej

21-05-2015

Aktualności

Kursy zawodowe dla przyszłych rolników

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ     Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.   Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym:...
więcej


21-05-2015

Projekty aktów prawnych

Zmiany do ustawy o grupach producentów rolnych oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie ...
więcej

20-05-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt zmian w rozporządzeniu dot. działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego PROW 2007-2013

Projekt projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wraz z uzasadnieniem. P...
więcej

20-05-2015

Aktualności

ARiMR wkrótce rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie

Od 15 czerwca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu. Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszar&oacu...
więcej

19-05-2015

Projekty aktów prawnych

Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 1 czerwca 2015 r.    ...
więcej

19-05-2015

Interwencje

Kolejna interwencja samorządu rolniczego w sprawie bezumownych użytkowników małych działek

W związku z wcześniejszymi wystąpieniami Zarządu KRIR (17 października 2014 r. oraz 18 lutego 2015 r.) w sprawie umożenia naliczonych przez ANR opłat za bezumowne użytkowanie w szczególności małych działek, i w nawiązaniu do odpowiedzi, w której Prezesa ANR informuje, że w świetle obecnych przepisów...
więcej

19-05-2015

Aktualności

Komunikat dla producentów owoców i warzyw

Na podstawie § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii...
więcej

Licznik odwiedzin: 255539