30-10-2014

Aktualności

Trudny powrót z ZUS do KRUS. Czy 800 tys. rolników straci prawo do emerytury?

Zmiana ustawy miała pomóc 800 tys. rolników z umowami-zleceniami, którzy przymusowo trafili do systemu pracowniczego. Niejasne przepisy mogą jednak pozbawić ich rolniczej emerytury. Jeszcze w listopadzie Senat ma się zająć ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten, wprowadzając obowiązek płacenia składek od zleceń, wprowadza także zmiany do ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.). Konieczne okazało się bowiem pilne rozwiązanie problemu 800 tys. ubezpieczonych w KRUS, którzy z powodu...
więcej

30-10-2014

Aktualności

ARR zakończyła już przyjmowanie powiadomień

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468 ), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie: ilości 18 750 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, oraz ilości 3 000 ton, o której mowa  w § 5 ust. 1  pkt 2, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Rynku Rol...
więcej


29-10-2014

Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz innych ustaw (o podatku rolnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych) złożony przez grupę posłów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt P19/13 w sprawie obwodów łowieckich. Prosimy o przysłanie opinii w terminie do 12 listopada b...
więcej

29-10-2014

Aktualności

Uwaga na nielegalne środki ochrony roślin

Dzięki działaniom Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, zlikwidowano nielegalne miejsce magazynowania środków ochrony roślin. Inspektorzy Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w Łodzi, stwierdzili na miejscu znaczne ilości preparatów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce....
więcej

29-10-2014

Wydarzenia

Polska żywność zakładnikiem politycznych gier - konferencja izb rolniczych w Sejmie RP

28 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się III konferencja samorządu rolniczego „Polska żywność zakładnikiem politycznych gier”, w której udział wzięło ok. 300 rolników z całej Polski. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Dariusz Młotkiewic...
więcej

29-10-2014

Aktualności

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.  Powyższa informacja ...
więcej

28-10-2014

Aktualności

Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

W dniach od 3 do 20 listopada 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw) w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych. Udział w badaniu mogą Państwo wziąć poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet ...
więcej

28-10-2014

Aktualności

Skup mleka w Polsce w okresie IV - IX 2014

W miesiącach kwiecień – wrzesień 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 5,47 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 27.10.2014 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 6 miesiąc...
więcej

Licznik odwiedzin: 205791