27-09-2016

Aktualności

Zapraszamy do Trzyciąża na Piknik Drobiowy i na Święto Ziemniaka

►Plakat - Święto Ziemniaka i Piknik Drobiowy w Gminie Trzyciąż ...
więcej

28-09-2016

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia dot. pomocy finansowej na wsparcie inwestycji

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie 30 września 2016 r.   ...
więcej


28-09-2016

Aktualności

Od 30 września składanie powiadomień w OT ARR

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego  będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”. Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą sk...
więcej

28-09-2016

Aktualności

RM przyjęła projekt ustawy mającej ułatwić rolnikom sprzedaż żywności

27 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zdaniem projektodawcy zaproponowane przepisy stworzą rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży żywności uzyskanej z własn...
więcej

28-09-2016

Aktualności

Rok winiarski 2016/2017

1 sierpnia rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina w całej UE. Jak wskazują statystyki zakładanie winnic i produkowanie win cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR w obecnym roku winiarskim zostało zarejestrowanych aż 152 pr...
więcej

28-09-2016

Aktualności

Stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego za 2016 rok

Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1542). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia...
więcej

28-09-2016

Aktualności

Zmiana warunków wstępnego uznawania grup producentów i organizacji producentów owoców i warzyw

14 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wyma...
więcej

27-09-2016

Interwencje

Plan budżetu na 2017 r. nie przewiduje wydatkowania środków na wsparcie wapnowania

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie ogólnopolskiego dofinansowania wapnowania gleb, uwzględniającego również zwrot kosztów transportu, resort rolnictwa, w piśmie z dn. 29.08.2016 r., przekazał następujące wyjaśnienia: Należy mieć na uwadze, że aktualne problemy i przyszłe wyzwania związa...
więcej

Licznik odwiedzin: 396146