24-06-2016

Aktualności

Zapraszamy do Ludźmierza na Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Piknik Wołowy

Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów  Mleka zaprasza na V. Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 9 - 10 lipca 2016 r. w Ludźmierzu. Dodatkowo, w niedzielę, 10 lipca zapraszamy do udziału w Pikniku Wołowym, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą. Szczegóły na plakacie!   ...
więcej

24-06-2016

Interwencje

Sąd potwierdza prawo do świadczeń z KRUS na podstawie oświadczenia rolnika o nieprowadzeniu gospodarstwa

Samorząd eolniczy wielokrotnie występował o podjęcie inicjatywy ustawodawczej celem zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Na jeden z wniosków (►Pismo Zarządu KRIR z dn. 19.01.2015 r.) o umożliwienie rolnikom korzystającym z zasiłku opiekuńczego i świadczeń pielęgnacyjnych pozostanie w systemie KRUS, resort pracy i polityki społecznej przesłał obszerne wyjaśnienia (►pismo MPiPS z dn. 16.02.2015 r.) W piśmie zawarto m.in. informację, że zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym przez rolnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie ...
więcej


23-06-2016

Projekty aktów prawnych

Dopłaty do roślin wysokobiałkowych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 27 czerwca 2016 r....
więcej

23-06-2016

Projekty aktów prawnych

Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw. ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 27 czerwca 2016 r.    ...
więcej

23-06-2016

Interwencje

Interwencja w sprawie dopłat do materiału siewnego

23 czerwca br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć, prosząc o jednoznaczną interpretację, czy jeśli rolnik wysiał dwukrotnie...
więcej

23-06-2016

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie zniesienia ceł na nawozy mineralne

22 czerwca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 29 kwietnia 2016 r. informujące o omówionych podczas posiedzenia grupy roboczej COPA "międzynarodowe aspekty w rolnictwie", staraniach przedstawicieli Stowarzyszenia Rolników Irlandzkich (IFA) w ...
więcej

22-06-2016

Aktualności

Zagłosuj w budżecie obywatelskim

Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą – do dnia 6 lipca – wybrać spośród 152 zadań najlepsze ich zdaniem pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Wojewó...
więcej

22-06-2016

Aktualności

Znakowanie produktów wolnych od GMO

W ministerstwie rolnictwa rozpoczęto prace legislacyjne w kierunku utworzenia w Polsce systemu znakowania produktów wolnych od GMO lub wyprodukowanych bez wykorzystania GMO. Wprowadzenie takiego dobrowolnego znakowania byłoby odpowiedzią na społeczne postulaty umożliwienia konsumentom wyboru żywności wytworzonej bez udziału skład...
więcej

Licznik odwiedzin: 364289