04-05-2015

Aktualności

11 maja - ważna data dla kandydatów do rad powiatowych MIR

W poniedziałek, 11 maja br. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej! Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć do właściwej okręgowej komisji wyborczej. Informacje dla kandydatów na członków rad powiatowych MIR oraz wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata  Wykaz okręgów wyborczych do rad powiatowych MIR wraz z adresami siedzib okręgowych komisji wyborczych  Wykaz okręgowych komisji wyborczych        ...
więcej

06-05-2015

Aktualności

KRUS: Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników!

BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO !!! Oddział Regionalny KRUS w Krakowie zaprasza Rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i Kołobrzegu. Na turnusy rehabilitacyjne są kierowane osoby, które spełniają jeden z następujących warunków: 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.  2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu...
więcej


06-05-2015

Aktualności

Działania wspierające innowacje oraz młodych rolników w ramach WPR - seminarium internetowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w oparciu o platformę internetową CDR O/Kraków w terminie od 1 czerwca do 30 września 2015 roku seminarium internetowe na temat „Działania wspierające innowacje oraz młodych rolników w ramach WPR". Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnikami seminari...
więcej

06-05-2015

Aktualności

Sześć banków udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR

Do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; SGB-Banku S.A.; Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Banku Pekao S.A i BNP Paribas S.A., które w marcu i kwietniu podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów, dołączył Krakowski Bank Spółdzielczy. Ozna...
więcej

05-05-2015

Aktualności

Biopłyny - wpis do rejestru wytworców

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego ...
więcej

05-05-2015

Aktualności

Biogaz rolniczy

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 4 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478). Zgodnie z art. 23 ww. ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektryczn...
więcej

05-05-2015

Projekty aktów prawnych

Działania, w ramach których wnioski mogą być składane przez internet

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten...
więcej

04-05-2015

Aktualności

Komunikat o obowiązku przekazania Prezesowi ARR informacji o inwestycjach w infrastrukturę energetyczną

Agencja Rynku Rolnego (ARR) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1643, z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów i...
więcej

Licznik odwiedzin: 250506