27-02-2015

Interwencje

Czy zasiłek opiekuńczy wyklucza pozostanie w KRUS - odpowiedź MPiPS na wniosek MIR

Realizując wnioski Walnego Zgromadzenia MIR w dniu 5 stycznia 2015 r. MIR przekazała do KRIR wniosek o zmianę zapisów art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z dnia 28 listopada 2003 r. Obecnie, zgodnie z zapisami ww. ustawy rolnicy ubezpieczeni w KRUS, ubiegając się o zasiłek dla opiekunów muszą złożyć oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa lub pracy w nim, co skutkuje wyłączeniem ich z systemu KRUS. Rolnicy, którzy opiekując się swoimi bliskimi zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie, nie zaprzestają działalności rolniczej, nie są świadomi konsekwencji złożenia takiego oświadczenia, polegających na powstawaniu l...
więcej

27-02-2015

Aktualności

Aktualny skup mleka w Polsce

W miesiącach kwiecień 2014 r. – styczeń 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 8,85 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.02.2015 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 10 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 89,52%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 89,20%. W okresie IV 2014 - I 2015 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,34% niż w tym samym okresie roku 2013/2014. W styczniu 2015 r. do podmiot...
więcej


27-02-2015

Interwencje

Odpowiedź MRiRW na wniosek o powołanie zespołu koordynującego zmianę ustawy o ochronie gruntów

W lutym 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w kwestii powołania zespołu koordynującego proces legislacyjny dwóch projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obecnie w toku konsultacji społecznych procedowane są dwa projekty ww. ustawy – prezydenc...
więcej

26-02-2015

Projekty aktów prawnych

Szczegółowe wymagania dla wniosków dot. wsparcia bezpośredniego

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 3 marca 2015 r.   ...
więcej

26-02-2015

Aktualności

Ustawa o płatnościach podpisana przez Prezydenta

25 lutego 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zasadniczy cel systemu wsparcia bezpośredniego będzie realizowany za pomocą wszystkich rodzajów płatności (jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatno...
więcej

26-02-2015

Aktualności

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska. Do najważniejszych celów projektowanej nowelizacji należą: wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich,...
więcej

26-02-2015

Aktualności

Zapraszamy do stołu - nakarmimy Was lokalnie

W serwisie Polak Potrafi ruszyła akcja crowdfundingowa pod taką właśnie nazwą.  To kolejna inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która razem z Nowohuckim Centrum Kultury tworzy Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej, której celem jest popularyzacja idei zdrowego odżywiania i zachowań pro-ekologicznych, ale ...
więcej

26-02-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw Projekt do pobrania >>> Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 17 marca 2015 r.   ...
więcej

Licznik odwiedzin: 232183