15-01-2016

Ogłoszenia - Sprzedam

MIR: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Tarnowie

Małopolska Izba Rolnicza oferuje do sprzedaży 1/3 udziału w kamienicy na działce o powierzchni 539 m2, zlokalizowanej  w centrum Tarnowa.  W skład nieruchomości wchodzi własnościowe prawo do lokalu biurowego o powierzchni 107 m2, na I piętrze kamienicy, (z możliwością zmiany sposobu użytkowania na lokale mieszkalne) oraz zamknięty, 6-stanowiskowy parking z odrębnym wjazdem. W chwili obecnej lokal skład się z 6 pokoi biurowych, łazienki oraz aneksu kuchennego. Lokal wyposażony jest w nową instalację elektryczną, nową instalację CO (piec gazowy 2-funkcyjny) z możliwością podłączenia do infrastruktury miejskiej, oraz nowoczes...
więcej

05-02-2016

Projekty aktów prawnych

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 16 lutego 2016 r.   ...
więcej


05-02-2016

Interwencje

Odpowiedź resortu rolnictwa ws. dofinansowania do wapnowania

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie umożliwienia wykorzystania środków de minimis na wapnowanie gruntów rolnych, w dniu 4 lutego br. resort rolnictwa przesłał pismo w którym informuje, że trudności związane z zabezpieczeniem budżetowych środków finansowych na realizację ww. programu, spowodo...
więcej

05-02-2016

Aktualności

Informacja MRiRW nt. wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 rok

Od 1 grudnia ub.r. do 3 lutego 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 3,35 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ponad 791 tys. rolników. Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniąd...
więcej

05-02-2016

Interwencje

Stanowisko samorządu rolniczego ws. propozycji zmian WPR po 2020

2 lutego 2016 r. w odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Sejmowej Komisji i Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd KRIR przedstawił stanowisko samorządu rolniczego na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 r. Zdaniem samorządu rolniczego należy dążyć do t...
więcej

05-02-2016

Aktualności

Gospodarstwo rolne tylko dla rolnika lub za zgodą państwa

1 maja 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowego prawa jedynie ktoś, kto ma gospodarstwo, bez przeszkód kupi lub zasiedzi nowe. Nabywca musi się legitymować pięcioletnim stażem we własnym gospodarstwie. Jeśli uprawia więcej niż 20 ha, to musi też uzyskiwać z roli nie mni...
więcej

05-02-2016

Aktualności

Konsultacje w zakresie zazieleniania

Komisji Europejska przygotowała kwestionariusz dotyczący doświadczeń po roku od wprowadzenia zazieleniania (dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych i obszarów proekologicznych) w zreformowanej WPR – jest on dostępny we wszystkich językach urzędowych UE na stronie Komisji. W konsultacjach społe...
więcej

04-02-2016

Interwencje

Stanowicko samorządu rolniczego na temat metodologii szacowania klęsk suszy

W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sporządzenia informacji na temat aktualnej metodologii szacowania klęsk suszy i problemów z nią związanych oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian regulujących dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw ro...
więcej

Licznik odwiedzin: 315703