09-10-2015

Aktualności

Rolnicy, uważajcie na nielegalne paliwo!

Ministerstwo Finansów poinformowało, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje karuzelowe). Przez karuzelę podatkową należy rozumieć sieć kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji...
więcej

09-10-2015

Interwencje

Rolnicy powinni otrzymać zwrot nadpłaconego podatku VAT

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 rolnicy ukarani za przekroczenie kwot mlecznych otrzymują możliwość rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Cena mleka zwierała należny podatek VAT. Teraz zaś, ci rolnicy, którzy przekroczyli indywidualną kwotę, powinni mieć zwrócony nadpłacony VAT, bo po wpłaceniu kary, cena de facto, jest nawet o 90 groszy mniejsza na 1 litrze mleka, dlatego zd...
więcej


09-10-2015

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 3 listopada 2015 r. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 cz...
więcej

08-10-2015

Aktualności

W sprawie podatku od wycofanych owoców i warzyw z rynku

Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. przyjęto tymczasowe nadzwyczajne unijne środki wsparcia, dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, uznanym zgodnie z art. 154 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz producentom, którzy nie są członkami takich organizacji. Te tymc...
więcej

08-10-2015

Wydarzenia

Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy

7 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość”, w której udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski. Samorząd rolniczy wielokrotnie zwracał się do ...
więcej

08-10-2015

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie w sprawie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Wisły

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu rzeki Wisły. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 16 października 2015 r.     Z uwagi na obszerność dokumentu pn. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Wisły, załącznik...
więcej

07-10-2015

Projekty aktów prawnych

Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju wraz z załącznikami. Z uwagi na obszerność dokumentu pn. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Dunaju, załączniki do dokumentu znajdują się pod linkiem:  http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_1...
więcej

07-10-2015

Projekty aktów prawnych

Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.     Z uwagi na obszerność dokumentu pn. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Wisły oraz załączniki do dokumentu znajdują się pod linkiem http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_10/WISLA_PZRP...
więcej

Licznik odwiedzin: 286422