26-06-2017

Aktualności

Projekty realizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą w 2017 r. z dofinansowaniem KSOW

W roku 2017 Małopolska Izba Rolnicza realizuje 3 projekty dofinansowane ze środków KSOW. 1. „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny” – projekt skierowany jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz osób zainteresowanych możliwością zakupu płodów i przetworów rolnych bezpośrednio u producentów.  2. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – projekt skierowany jest do rolników – właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW oraz przedstawicieli LGD, i ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzą...
więcej

20-07-2017

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa ARiMR

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 21 lipca 2017 r.   ...
więcej


20-07-2017

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie dot Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 21 lipca 2017 r.   ...
więcej

20-07-2017

Interwencje

MRiRW na temat napływu produktów rolnych z Ukrainy

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy, resort rolnictwa poinformował, że wielokrotnie sprzeciwiał się wprowadzeniu preferencji handlowych dla Ukrainy w zakresie przywozu zbóż i przetworów zbożowych. Stanowisko to było przedstawiane na forach UE oraz na posiedzeniac...
więcej

20-07-2017

Aktualności

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r.

W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Na przestrzeni roku obniżyły się ceny skupu żywca drobiowego, a w ciągu miesiąca na obu rynkach ceny żywca wołowego. Spośród zbóż zanotowano ni...
więcej

19-07-2017

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia warunków przyznawania pomocy na Rolnictwo ekologiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020". ►Projekt rozporządzenia  ...
więcej

19-07-2017

Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Druk nr 1732). ►Projekt ustawy  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 27 lipca 2017 r.   ...
więcej

19-07-2017

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia dot. wniosku o uznanie organizacji na rynku mleka i przetworów mlecznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwi...
więcej

Licznik odwiedzin: 549636