29-07-2015

Aktualności

MIR: Zaproszenie do złożenia oferty

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa budynku administracyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i utwardzeniem terenu przy ul. Giełdowej w Tarnowie dla Małopolskiej Izby Rolniczej” (nr zamówienia: I/PN/BUD_VII/2015).  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa budynku administracyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i utwardzeniem terenu przy ul. Giełdowej w Tarnowie dla Małopolskiej Izby Rolniczej. Budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 388,61 m², powierzchnia zabudowy 329,36 m2, kubatura 2290,2...
więcej

31-07-2015

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie pomocy de minimis dla producentów owoców miękkich

W lipcu br. samorząd rolniczy wystosował wnioski do ministra rolnictwa w sprawie podjęcia działań w związku z trudną sytuacją producentów czarnej porzeczki: 17 lipca - wniosek o intensyfikację działań na rzecz budowy wspólnej platformy sprzedażowej, poprzez umowy kontraktacyjne; 21 lipca - wniosek o uruchomienie dopłat dla producentów owoców miękkich w formie pomocy de minimis W odpowiedzi z dn. 28.07.2015 r. resort rolnictwa poinformował, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych umożliwiających udzielanie w formule de minimis pomocy producentom czarnej porzeczki. Projekt rozporządzenia Rady Mini...
więcej


31-07-2015

Działalność

Szkolenie nt. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

W czwartek, 30 sierpnia br. w siedzibie MIR w Krakowie odbyło się szkolenie na temat szacowania zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (tj. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi...
więcej

30-07-2015

Aktualności

Informacja dla uczestników kolonii w Jarosławcu

Informujemy, że zbiórka dzieci wyjeżdżających na kolonie do Jarosławca w sobotę, 8 sierpnia 2015 r. będzie miała miejsce o godz. 6:30  w Krakowie, na osiedlu Teatralnym 34, 31-948 Kraków (przed budynkiem Teatru Ludowego). Prosimy o punktualne przybycie!         ...
więcej

30-07-2015

Aktualności

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku działania klęsk żywiołowych

"Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników" - informował na początku lipca minister rolnictwa Marek Sawicki. MRiRW przypomina, że producenci rolni, którzy ponieśli w tym roku s...
więcej

30-07-2015

Informatory MIR

Informator Małopolskiej Izby Rolniczej nr 42(49) Lato 2015

Informator Małopolskiej Izby Rolniczej jest publikacją powstałą z myślą o małopolskich rolnikach - delegatach i członkach Małopolskiej Izby Rolniczej. Warto wspomnieć, że pierwszy w Polsce biuletyn izbowy wydała w 1998 r. Tarnowska Izba Rolnicza ("Informator TIR"). Po reformie strukturalnej i połączeniu się Izb (Tarno...
więcej

28-07-2015

Aktualności

Sprawozdanie sejmowej podkomisji dot. prac nad zmianami do ustawy Prawo Łowieckie

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192) zakończyła pracę i przekazała sprawozdanie do rozpatrzenia przez połączone Komisje Och...
więcej

24-07-2015

Aktualności

Zapytanie ofertowe na przygotowanie degustacji

Zapytanie ofertowe MIR-K/PWOŁ-DEG/2015 Dotyczy: usługi w zakresie przygotowania i zaserwowania, w ramach degustacji, uczestnikom imprezy plenerowej wyrobów i potraw z mięsa wołowego. Małopolska Izba Rolnicza, działająca w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych os. Krakowiaków 45 A/15 31-964 Kraków Tel./fax (01...
więcej

Licznik odwiedzin: 269665