20-03-2015

Aktualności

MIR pomaga w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie

Jak co roku, pracownicy oraz działacze społeczni Małopolskiej Izby Rolniczej pomagają rolnikom w wypełnianu wniosków o płatności obszarowe. Będą oni pełnili dyżury w biurach MIR, w oddziałach terenowych ARiMR oraz w urzędach gmin. Poniżej szczegółowe informacje nt. możliwości uzyskania takiej pomocy w poszczególnych rejonach naszego województwa. Zapraszamy skorzystania z tej formy wsparcia.   Rejon krakowski: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, Kraków, ul. Lubicz 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 Rejon nowosądecki: Biuro MIR w Nowym Sączu, ul. Bielowicka 39L/2 poniedziałek w godzinach 8:00-15...
więcej

20-03-2015

Wydarzenia

O efektach, dalszych perspektywach i planach zwalczania barszczu w Małopolsce

W dniu wczorajszym w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.  Konferencja zgromadziła liczne grono zainteresowanych tematem zwalczania barszczu Sosnowskiego: samorządowców, wójtów, burmistrzów, pracowników urzędów gmin na czele z przedstawicielami władz województwa panem Wojewodą Jerzym Millerem oraz Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem. Z uwagi na wysoki stopień trudności zwalczania barszczu Sosnowskiego (wysoki współczynnik rozmnażania, odporność na środki chemiczne) istotnym c...
więcej


19-03-2015

Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

19 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, która umożliwia wprowadzenie programu bioasekuracji. Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją było zagrożenie rozprzestrzeniania się a...
więcej

19-03-2015

Interwencje

Co ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew

Samorząd rolniczy, realizując wniosek XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 29 stycznia 2015 r. wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie przyrody: 1. Czy trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i na jakim etapie się znajduj...
więcej

19-03-2015

Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza terminy i miejsca organizacji w 2015 roku turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci ubezpieczonych rolników. Z 21-dniowego wakacyjnego wypoczynku połączonego z rehabilitacją leczniczą będą mogły skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2000 r. a 2008 r., których przynajmniej ...
więcej

18-03-2015

Aktualności

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 r.

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 25 lutego 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie op...
więcej

18-03-2015

Aktualności

STOP wypalaniu traw na wiosnę!

ARiMR po raz kolejny przystępuje do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii przeciwko wypalaniu suchych traw Dlaczego nie powinno się wypalać traw? 1. Ludzie Po pierwsze wypalanie traw jest czynem zabronionym przez prawo. Jest to także jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew utartym poglądom funkc...
więcej

17-03-2015

Aktualności

Nowy podmiot certyfikujący IP

Na stronie internetowej PIORiN zamieszczono zaktualizowany o nową jednostkę wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin   Nazwa podmiotu  > adres i siedziba podmiotu > udzielający upoważnienia WIORiN 1. „PNG” Sp. z o.o. > C...
więcej

Licznik odwiedzin: 239650