22-07-2014

Aktualności

Do końca lipca można składać wnioski o przyznanie KI

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca upływa termin składania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej. Wnioski należy składać do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym przez ARR. Wniosek o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej  Źródło: www.arr.gov.pl ...
więcej

18-07-2014

Interwencje

Samorząd rolniczy wnioskuje o uregulowanie systemu dzierżawy w Polsce

W związku z wpłynięciem do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych projektu ustawy o dzierżawie rolniczej przygotowanego przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Zarząd KRIR w dniu 17.07.2014 r. zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o zapoczątkowanie przez resort rolnictwa prac nad ustawowym uregulowaniem systemu dzierżawy w Polsce lub uwzględnienie tego segmentu w pracach nad ustawą o obrocie ziemią. Zawarcie przepisów regulujących dzierżawę tylko w Kodeksie Cywilnym jest niewystarczające, zwłaszcza po 2016 r. Źródło: www.krir.pl   ...
więcej


18-07-2014

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia RM w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin złaszania uwag: do dnia 4 sierpnia 2014 r. ...
więcej

18-07-2014

Aktualności

NIK skontrolowała sposób użytkowania państwowych ziem

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność - podaje "Rzeczpospolita". NIK wyliczyła, że tylko na terenie 19 skontrolowanych jednostek (siedem oddziałów terenowych Agencj...
więcej

18-07-2014

Aktualności

Kończą się konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

Od połowy czerwca 2014 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Projekt nowego systemu przedstawił minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej 25 czerwca br. w siedzibie resortu. Formalny termin zakończenia konsultacji społecznych minął 11 lipca. Minister rolnictwa zapowi...
więcej

18-07-2014

Aktualności

Aktualne nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich AKTUALNE NABORY "Odnowa i rozwój wsi" - nabór wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" "Małe projekty" - nabór wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biał...
więcej

17-07-2014

Aktualności

Baza ekspertów WPR

Od 9 czerwca 2014 r. wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Zakres świadczonych usług obejmuje działania PROW ...
więcej

16-07-2014

Interwencje

W obronie bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni

W dniu 14.07.2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa ANR o odstąpienie od naliczania i egzekucji kar finansowych nakładanych na bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni, np. do 2 ha, które przylegają do gruntów uprawianych przez rolników, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej. W w...
więcej

Licznik odwiedzin: 188659