27-11-2015

Interwencje

Resort rolnictwa realizuje wniosek o zwiększenie stawki zwrotu podatku od paliwa rolniczego

10 listopada 2015 r. samorząd rolniczy przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r., wnioskując o wprowadze nie wyższej niż zaproponowana w projekcie (0,95 zł/litr) stawki zwrotu.  W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że w projekcie ww. rozporządzenia skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów zaproponowano stawkę zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1,08 zł/litr oleju napędowego.   ...
więcej

23-11-2015

Ogłoszenia - Sprzedam

Oferta sprzedaży - makuch sojowy i słonecznikowy

  FRESCHO GROUP POLAND SP.z o.o. oferuje sprzedaż, wraz z dostawą na terenie województwa małopolskiego, następujących produktów: - makuch sojowy, białko 41-42% - 1 580,00 zł + VAT - makuch słonecznikowy białko od 22 do 26% - 880,00 zł + VAT - makuch słonecznikowy białko od 28 do 31% - 990 zł + VAT Wszystkie produkty są oclone a cena obejmuje dostawę do miejsca rozładunku. Płatność za towary po przyjeździe, po pobraniu próbek, przed rozładunkiem samochodu. Jesteśmy gotowi do negocjacji w sprawie ceny. W załączeniu wyniki badań jakości. Informacje o firmie i dane kontaktowe: FRESCHO  GROUP  POLAND  SP.z o.o. Numer KRS: ...
więcej


23-11-2015

Projekty aktów prawnych

Kwestionariusz dot. wdrożenia Pakietu Mlecznego w 2015 r.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 września 2015 r., Komisja Europejska ogłosiła pakiet wsparcia o wartości 500 mln euro, zapowiedziała również przyspieszenie ogłoszenia - tj. już w 2016 r. - sprawozdania w sprawie Pakietu Mlecznego, pierwotnie zapowiadanego na 2018 r., w celu rozważenia ...
więcej

20-11-2015

Interwencje

Sadownicy, czynni podatnicy VAT muszą zapłacić 5% podatek

W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT unijnej pomocy finansowej udzielanej na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane oraz Rozporz...
więcej

20-11-2015

Interwencje

Resort rolnictwa odpowiada: stawka zwrotu podatku od paliwa rolniczego uwzględnia aktualne możliwości budżetu państwa

W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r., resort rolnictwa poinformował, że zaproponowana w projekcie rozporządzenia stawka zwrotu podatk...
więcej

20-11-2015

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie pomocy dla producentów mleka

W związku z przedstawieniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych - tymczasowa nadzwyczajna pomoc KE dla producentów mleka, Zarząd Krajow...
więcej

20-11-2015

Interwencje

Producenci rolni poszkodowani przes suszę nie otrzymają pomocy w pełnej wysokości

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie wyasygnowania z budżetu państwa dodatkowych środków, aby wypłacić w pełnej wysokości pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę, w rozumieniu przepis&oac...
więcej

20-11-2015

Interwencje

Nie można zaorać łąki stanowiącej cenny przyrodniczo TUZ

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego o dopuszczenie, w wyjątkowych sytuacjach, możliwości zaorania łąki cennej przyrodniczo, resort rolnictwa poinformował, że przedmiotową kwestię należy przeanalizować przede wszystkim w kontekście cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych (TUZ), jako elementu zazielenienia, oraz...
więcej

Licznik odwiedzin: 298362