23-10-2014

Interwencje

Wnioski samorządu rolniczego dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi

Realizując wnioski z XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 1 października br. w Warszawie, 17 października samorząd rolniczy zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego z prośbą o odniesienie się do poniższych wniosków. Krajowa Rada Izb Rolniczcyh zawnioskowała o wprowadzenie zmian w zasadach przedłużania umów dzierżaw przez Agencję Nieruchomości Rolnych, ponieważ rolnicy dzisiaj nie są w stanie kupić tych gruntów po oferowanych cenach. Zadłużanie się na ogromne kwoty w przypadku zakupu 5-10 ha gruntów może zachwiać płynnością finansową gospodarstw, któ...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych. Sytuacja ta niewątpliwie wpłynie na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, kt&oacut...
więcej


22-10-2014

Aktualności

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2014 r.

Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem 2013 r., jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych. W ubiegłym miesiącu wzrost cen dotyczył jedynie pszenżyta i owsa w skupie, a na targowiskach - trzody chlewnej i prosiąt...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 20 października 2014 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Zaproszenie na seminarium - możliwości wsparcia dla producentów żywności ekologicznej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200...
więcej

22-10-2014

Wydarzenia

Jubileusz Technikum przy ZS CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy

W sobotę, 18 października br. w Radoczy, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II, połączona z odsłonięciem tablicy z nową nazwą szkoły, współfinansowana przez Małopolską Izbę Rolniczą. Oficjalna część cer...
więcej

21-10-2014

Interwencje

Krajowa Rada Spółdzielcza w sprawie dziedziczenia członkowstwa

Krajowa Rada Spółdzielcza przesłała swoje stanowisko w odpowiedzi na wniosek podjęty w czerwu br. 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, dotyczący zmiany uregulowań w prawie spółdzielczym dotyczących możliwości dziedziczenia po rodzicach członkowstwa w spółdzielniach&...
więcej

21-10-2014

Interwencje

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zniesienia podatku od nieruchomości dla grup producenckich

W odpowiedzi na wniosek podjęty w czerwu br. 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, dotyczący zniesienia podatku od nieruchomości użytkowanych wspólnie przez grupę producencką resort rolnictwa, po przeprowadzeniu konsultacji przekazał stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.  ...
więcej

Licznik odwiedzin: 204570