05-12-2016

Aktualności

Informacja dot. możliwości uzyskania pomocy przez rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Aktualne programy pomocy dla producentów rolnych, których gospodarstwa zostały dotknięte wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: 1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 listopada 2016 r, zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), producenci rolni, których gospodarstwa zostały dotknięte w 2016 r. wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70%, mo...
więcej

05-12-2016

Interwencje

Stanowisko samorządu rolniczego dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie, określonego na dzień 1 stycznia 2017 r. z dn. 25 listopada 2016 r., skierowane do Prezes Rady Ministrów (Załącznik do uchwały KRIR nr 14/2016) Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża zaniepokojenie dotyczące zagrożenia terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie.  Rolnicy długo czekali na nowelizację ustawy - Prawo łowieckie, oraz na jej obowiązywanie od dnia 1 stycznia 2017 r. Zakłada ona m.in., że przychodami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budż...
więcej


05-12-2016

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie w spr. zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru.  ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 7 gr...
więcej

05-12-2016

Aktualności

Sejm uchwalił ustawę o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych

Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacji z producentami rolnymi i przetwórcami żywności - zakłada uchwalona w środę przez Sejm ustawa. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na podmiot wykorzystujący przewagę kontraktową karę do 3 proc. obrotu firmy. Posłowie klubów: PO, Niezależna, Kukiz'15 oraz ...
więcej

05-12-2016

Projekty aktów prawnych

Propozycje zmian do ustawy o finansowaniu WPR

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. ►Projekt ustawy  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r.   ...
więcej

05-12-2016

Interwencje

Opinia do zmian w rozporządzeniu w spr. pomocy dla małych gospodarstw

5 grudnia 2016 r. samorząd rolniczy przekazał swoją opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddział...
więcej

05-12-2016

Interwencje

Uwagi Zarządu KRIR do projektu KE Omnibus

1 grudnia 2016 r. w związku z konsultacji projektu legislacyjnego Komisji Europejskiej „Omnibus” [COM(2016)605 final] Zarząd KRIR przekazał uwagi do przedmiotowego dokumentu.  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z dużą uwagą przyjął kolejną propozycję uproszczeń i zwiększenia elastyczności WPR przedkładaną przez Ko...
więcej

05-12-2016

Interwencje

Niejasne przepisy dot. znakowania świń

Od 18 października br. obowiązują zmienione przepisy dotyczące znakowania świń, wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 1605). W związku z obowiązkiem, ponownego kolczykowania lub tatuowania zwierząt kolejnym numerem stada, 1 grudnia 2016 ...
więcej

Licznik odwiedzin: 424344