14-03-2018

Aktualności

MIR pomaga w wypełnianiu wniosków o dopłaty

Jak co roku w okresie od 15 marca do 15 maja pracownicy i delegaci Małopolskiej Izby Rolniczej będą pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe. Poniżej zanieszczamy informację gdzie będzie można skorzystać z takiej pomocy. Rolników zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania wniosku.   ...
więcej

22-03-2018

Aktualności

Do 30 kwietnia można składać projekty dot. wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2018/2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego. Uprawnionymi do składania projektów w ramach tego  mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszc...
więcej


22-03-2018

Aktualności

Będą bezpłatne szkolenia dla osób dokonujących uboju gospodarczego

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.  Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby włas...
więcej

22-03-2018

Ogłoszenia - Sprzedam

Oferta sprzedaży nieruchomości w Libertowie gm. Mogilany

Oferuję sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem hotelowym i gospodarczym w Libertowie, gmina Mogilany, powiat krakowski o łącznej powierzchni 0,8076 ha. Nieruchomość składa się z działek 97/2 i 97/3 w obrębie ewidencyjnym 0007 Libertów. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR3I/00016749/9. Działki ...
więcej

21-03-2018

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. ►Projekt rozporządzenia Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.   ...
więcej

21-03-2018

Wydarzenia

Małopolscy rolnicy na AGROTECH-u

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach uważane są za największe w Polsce targi nowoczesnych maszyn rolniczych, które cieszą się akceptacją branży i są wyznacznikiem trendów dla polskiej wsi. Nie dziwi więc, że odwiedzają je licznie rolnicy z całego kraju.  W bieżącym roku Wystawa AGROTE...
więcej

21-03-2018

Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoni...
więcej

20-03-2018

Ogłoszenia - Sprzedam

Oferta sprzedaży działki rolnej: Brzezinka, pow. oświęcimski

Sprzedam działkę rolną nr 2374 o powierzchni 0,5273 ha (grunty orne kl. IVa), położoną w jednostce ewidencyjnej 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 0003, Brzezinka, ujawnioną w Zbiorze dokumentów nr 2853 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.   Dane kontakto...
więcej

Licznik odwiedzin: 684900