22-10-2014

Aktualności

Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych. Sytuacja ta niewątpliwie wpłynie na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, kt&oacut...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2014 r.

Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem 2013 r., jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych. W ubiegłym miesiącu wzrost cen dotyczył jedynie pszenżyta i owsa w skupie, a na targowiskach - trzody chlewnej i prosiąt do dalszego chowu. W stosunku do września minionego roku wzrosły jedynie ceny ceny skupu pszenżyta i owsa. Szczegóły w opracowaniu GUS Źródło: www.stat.gov   ...
więcej


22-10-2014

Aktualności

Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 20 października 2014 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Zaproszenie na seminarium - możliwości wsparcia dla producentów żywności ekologicznej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200...
więcej

22-10-2014

Wydarzenia

Jubileusz Technikum przy ZS CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy

W sobotę, 18 października br. w Radoczy, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II, połączona z odsłonięciem tablicy z nową nazwą szkoły, współfinansowana przez Małopolską Izbę Rolniczą. Oficjalna część cer...
więcej

21-10-2014

Aktualności

Do 3 listopada można składać w ARiMR aktualizację wniosków o przyznanie pomocy z działania Modernizacja gospodarstw rolnych

Tylko do 3 listopada 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuję wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Takie wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddział...
więcej

21-10-2014

Aktualności

Informacja o składaniu powiadomień w ramach tzw. drugiego pakietu nadzwyczajnych środków wsparcia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że powiadomienia dotyczące przeprowadzania działań w ramach drugiego mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia rynku owoców i warzyw, w związku z rosyjskim embargiem, określonego przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji nr 1031/2014 będzie można składać do właściwych oddział&o...
więcej

21-10-2014

Aktualności

MIR: Ogłoszenie o przetargu

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku administracyjno-...
więcej

Licznik odwiedzin: 204417