23-01-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich

Projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich wraz z uzasadnieniem – wersja skierowana do Sejmu RP.  W załączeniu opinia samorządu rolniczego zgłoszona do MRiRW podczas konsultacji w październiku 2014r. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 26 stycznia 2015 r. do godz. 10:00.     ...
więcej

23-01-2015

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie francusko-rosyjskiego porozumienia w kwestii zniesienia embarga

Czy francuskie świnie pojadą do Rosji?          W związku z zawartym dwustronnym porozumieniem pomiędzy Francją a Federacją Rosyjską, dotyczącym zniesienia ograniczeń na eksport trzody i wyrobów z wieprzowiny z Francji do Rosji, a także trwającymi negocjacjami pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga, samorząd rolniczy wystąpił do ministra rolnictwa oraz do Przewodniczącego COPA z apelem o natychmiastowe podjecie działań interwencyjnych w tej sprawie. KRIR/KP/83/15                             &...
więcej


22-01-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia w sprawie dywersyfikacji upraw

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia 639/2014 projekt do pobrania (pdf) >>> Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.p...
więcej

22-01-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego IUNG-PIB

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020 pn. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych”. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir....
więcej

22-01-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia w sprawie TUZ

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 6 lutego 2015 r.   ...
więcej

22-01-2015

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 5 lutego 2015 r.   ...
więcej

22-01-2015

Aktualności

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie współpracować z izbami rolniczymi

W dniu 21 stycznia 2015 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Prezes ANR Leszek Świętochowski ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych. Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności...
więcej

22-01-2015

Aktualności

IERiGŻ: w 2014 r. pogorszyły się warunki produkcji rolnej

W 2014 r. pogorszyły się rynkowe warunki produkcji rolnej - podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Spadki cen skupu surowców rolnych w okresie od grudnia 2013 r. do grudnia 2014 r. były głębsze niż obniżki cen środków produkcji. Jak informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w...
więcej

Licznik odwiedzin: 223581