24-10-2016

Aktualności

Szkolenia z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Rozpoczynamy cykl szkoleń poświęconych obowiązującym przepisom prawnym regulującym zasady prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Szkolenia, finansowane ze środków KSOW, odbędą się w 19 powiatach naszego województwa. Niestety, z uwagi na fakt, iż sejm nie zakończył jeszcze prac nad projektem nowej ustawy regulującej ww. zagadnienia, nie będziemy mogli przedstawić rolnikom nowych zasad ułatwiających prowadzenie tej działalności. Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o kontakt z biurami MIR odpowiedzialnymi za powiaty, w których szkolenia będą się odbywały. ►Harmonogram szkoleń MIR   ...
więcej

21-10-2016

Projekty aktów prawnych

Skuteczna kontrola jakości produktów w systemie rolnictwa ekologicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników analiz. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby laboratoria przekazywały informację o: kraju pochodzenia produktu, z którego pobrano próbkę, jeżeli takie dane są w posiadaniu laboratorium, zastosowanych metodach badawczych lub metodach pomiaru (obecnie laboratoria podają informację o zastosowanych metodach analiz oraz urządzen iach wykorzystanych do ich przeprowadzenia), najwyższym dopuszczalnym poziomie pozostałości (NDP) dla danej substancji (w przypadku wykrycia takiej substancji niedozwolonej ...
więcej


21-10-2016

Aktualności

18 grudnia upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru.  Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. upływa termin na złożenie wniosk...
więcej

21-10-2016

Projekty aktów prawnych

Stawki zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego w 2017 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. ►Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie poda...
więcej

20-10-2016

Aktualności

GUS: Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

W dniach od 3 do 21 listopada 2016 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:   Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji p...
więcej

20-10-2016

Aktualności

GUS: Ceny produktów rolnych we wrześniu 2016 r.

Na rynku rolnym we wrześniu 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen skupu żywca wieprzowego i drobiowego, a w obrocie targowiskowym cen owsa i żywca wołowego. Na obu rynkach spadły ceny na ziemniaków. W poró...
więcej

20-10-2016

Interwencje

Konieczne maksymalne ograniczenie populacji dzika

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z niepokojem obserwuje rozprzestrzeniane się wirusa ASF wśród populacji dzików w woj. podlaskim. Dotychczasowe wytężone działania wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z pomorem nie przyniosły oczekiwanego wyniku, czego dowodem są kolejne przypadki wykrycia wirusa wśr&oac...
więcej

20-10-2016

Interwencje

Pomoc dla producentów kapusty

5 października 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilne uruchomienie pomocy dla producentów kapusty. Pomoc dla producentów owoców i warzyw udzielana przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w ...
więcej

Licznik odwiedzin: 408190