24-10-2014

Interwencje

Minister rolnictwa o działaniach podejmowanych w celu poprawy sytuacji na rynku mleka

W odpowiedzi na stanowisko samorządu rolniczego wyrażające poparcie dla wniosków wystosowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie trudnej sytuacji  w jakiej znaleźli się polscy producenci mleka, minister rolnictwa przekazał informacje, które zostały przesłane w odpowiedzi na pismo PFHBiPM. W załączeniu pismo resortu rolnictwa z dnia 15.09.2014 r.   ...
więcej

24-10-2014

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r.

Zaproponowana stawka zwrotu na rok 2015 w wysokości 0,96 zł (czyli o 0,01 zł więcej niż w roku 2014) w żadnym stopniu nie spełnia oczekiwań rolników. W obecnej sytuacji, m.in. z powodu rosyjskiego embarga, występują kłopoty ze sprzedażą produkcji rolniczej oraz spadki cen płodów rolnych, więc każda forma poprawy opłacalności produkcji rolnej powinna być skutecznie wykorzystywana. W opinii izb rolniczych należy wprowadzić wyższą stawkę, odpowiadającą przynajmniej wysokości stawki podatku akcyzowego obowiązującej dla olejów napędowych w 2014 roku, czyli 1,196 zł za 1 litr. Taka stawka nie tylko byłaby dopuszczalna przez przepisy prawa Unii...
więcej


23-10-2014

Interwencje

Wnioski samorządu rolniczego dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi

Realizując wnioski z XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 1 października br. w Warszawie, 17 października samorząd rolniczy zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego z prośbą o odniesienie się do poniższych wniosków. Krajowa Rada Izb Rolniczcyh zawnios...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zato...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2014 r.

Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem 2013 r., jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych. W ubiegłym miesiącu wzrost cen dotyczył jedynie pszenżyta i owsa w skupie, a na targowiskach - trzody chlewnej i prosiąt...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 20 października 2014 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z...
więcej

22-10-2014

Aktualności

Zaproszenie na seminarium - możliwości wsparcia dla producentów żywności ekologicznej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200...
więcej

22-10-2014

Wydarzenia

Jubileusz Technikum przy ZS CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy

W sobotę, 18 października br. w Radoczy, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II, połączona z odsłonięciem tablicy z nową nazwą szkoły, współfinansowana przez Małopolską Izbę Rolniczą. Oficjalna część cer...
więcej

Licznik odwiedzin: 204781