25-07-2014

Interwencje

Stanowisko Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji na rynku owoców i warzyw

W ciągu ostatnich 25 lat polskie ogrodnictwo dokonało ogromnych przemian strukturalnych i technologicznych stając się potentatem na rynku Europy i Świata przede wszystkim w produkcji owoców.  Jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim w świecie. Zajmujemy pierwsze miejsce w produkcji owoców malin, porzeczek czarnych i wiśni. Produkcja ta dominuje także w Małopolsce co wynika z uwarunkowań klimatycznych, a przede wszystkim z zatrudnienia w rolnictwie. W obecnej sytuacji spadek cen owoców w stosunku do ubiegłego roku sięga 30-40%. Przykładowo porzeczka czarna, której ceny wynoszą obecnie ok. 0,30 zł/kg w roku ubiegłym k...
więcej

24-07-2014

Aktualności

Konferencja prasowa nt. sytuacji na rynku owoców miękkich

„Mamy do czynienia z różnicą interesów producentów owoców miękkich i przetwórców” – powiedział dziennikarzom minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w przerwie rozmów z przedstawicielami przetwórców i protestujących rolników, które odbyły się w gmachu ministerstwa. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że przetwórcy mają dominującą pozycję na rynku, a producenci zorganizowani są tylko w 1%. „Przypomnę, że przetwórcy korzystający ze środków unijnych na budowę i modernizację swoich zakładów mają obowiązek osiągania 50% dostaw ...
więcej


24-07-2014

Projekty aktów prawnych

Konsultacje w sprawie wędzonek

22 lipca 2014 r. został skierowany do konsultacji społecznych, oraz umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji, projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycy...
więcej

23-07-2014

Aktualności

Płatności bezpośrednie 2015-2020 - jakie uwagi uwzględni resort rolnictwa?

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które miało miejsce w dniu 22 lipca 2014 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW Zofia Szalczyk przedstawiła informację o systemie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag do projektu tego systemu. Minister poinformowała, że wię...
więcej

22-07-2014

Aktualności

Do końca lipca można składać wnioski o przyznanie KI

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca upływa termin składania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej. Wnioski należy składać do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym przez ARR. Wniosek o przyznanie kwoty indywidualnej z krajow...
więcej

18-07-2014

Interwencje

Samorząd rolniczy wnioskuje o uregulowanie systemu dzierżawy w Polsce

W związku z wpłynięciem do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych projektu ustawy o dzierżawie rolniczej przygotowanego przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Zarząd KRIR w dniu 17.07.2014 r. zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o zapoczątkowanie przez resort rolnictwa prac nad ust...
więcej

18-07-2014

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia RM w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin złaszania uwag: do dnia 4 sierpnia 2014 r. ...
więcej

18-07-2014

Aktualności

NIK skontrolowała sposób użytkowania państwowych ziem

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność - podaje "Rzeczpospolita". NIK wyliczyła, że tylko na terenie 19 skontrolowanych jednostek (siedem oddziałów terenowych Agencj...
więcej

Licznik odwiedzin: 189708