Korzystne nowelizacje w prawie wodnym


Dzięki najnowszym modyfikacjom przepisów prawa wodnego, rolnicy są zachęcani do retencjonowania wody na terenie swoich gospodarstw. Normy zawarte w ustawie zostały znacznie uproszczone. Kluczowe kwestie dotyczą modernizacji systemów melioracyjnych bez zbędnych formalności i utrudnień administracyjnych, oraz możność wykonania stawów retencyjnych o powierzchni nawet do 5 000 metrów kwadratowych oraz 4 metrów głębokości jedynie na zgłoszenie.

Na skutek tych zmian, uprawy będą nawadniane bez potrzeby drenowania zasobów wód podziemnych, co ma sprzyjać przykładnemu nawadnianiu wszelkich plonów. Warto również wspomnieć o tym, że na skutek tego, że można starać się o wysokie kwoty dofinansowania z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, większą ilość inwestycji  promujących zakładanie zbiorników wodnych prowadzą państwowe Wody Polskie.

Zmiany klimatu postępują i ich skutki są widoczne z dnia na dzień. Obecnie w związku z częstym występowaniem ekstremalnych zjawisk jak susze czy powodzie, nasze działania powinny mieć na celu stawianie im oporu. Jednym z kluczowych aspektów dbania o naszą planetę jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Szczególne znaczenie ma to dla rolników, którzy będąc w posiadaniu terenów wiejskich, muszą włożyć większy ogrom pracy, aby zabezpieczyć swoje ziemie.

Wsparcie w odpowiednim administrowaniu tymi zasobami jest szczególnie ważne z poziomu lokalnego. Dzięki racjonalnym ruchom w zakresie małej retencji możliwe jest zarówno przetrzymywanie jak i zmniejszenie intensywności spływu wód. Dzięki temu, że wprowadzono przepisy usprawniające w prawie wodnym, o wiele prościej jest w sposób sprzyjający w szczególności dla rolnika, wprowadzić funkcjonalne rozwiązania, dzięki którym tereny rolnicze będą gotowe, aby sprostać teraźniejszości. Pamiętajmy także o tym, że wprowadzone zmiany mają też skutkować wyeliminowaniu potrzeby eksploatowania zasobów wód podziemnych.

Przy aktualnym braku proporcjonalności opadów musimy przystosować się do faktu, racjonalnie należy zagospodarować każdą kroplę wody gdy tylko się pojawi, aby skutecznie reagować na problem suszy w Polsce.

Znaczne udogodnienia w przepisach

Obecnie na terenie kraju istnieją sieci melioracyjne, z których można korzystać w celu retencjonowania wody na terenach gospodarstw wiejskich. Rezultatem zainstalowania piętrzeń i zastawek jest to, że woda nie spływa w mgnieniu oka, lecz jest obecna w danym obrębie dłużej.

Dzięki nowym przepisom, aby przebudować rów czy kompleks drenarski, osoba zainteresowana nie musi ubiegać się o pozwolenie od żadnego organu, ani dokonywać zgłoszeń takiego działania. Jedyne co należy zrobić, to poinformować o tym właściwy do danego terenu zarząd zlewni Wód Polskich.

Przepisy stanowią, że o notyfikację ma zadbać zakład (osoba fizyczna lub przedsiębiorca), zanim rozpocznie wykonywanie czynności, robót czy urządzeń wodnych. Określono również, że zasięg oddziaływania nie może przekraczać krawędzi powierzchni wchodzącej w posiadanie zakładu, lub obszaru, który jest ulokowany w zasięgu oddziaływania, w sytuacji kiedy zakład jest w posiadaniu wcześniej wystawionej zgody w formie pisemnej od posiadaczy gruntów objętych oddziaływaniem na rekonstrukcję rowów czy obiektów drenarskich. Na tej samej zasadzie uproszczono podejście w kwestii przechowania zasobów wodnych w rowach oraz hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich.

Do korzystnych następstw czynów z kategorii retencji korytowej można zaliczyć efektywne hamowanie skutków zjawisk takich jak susza rolnicza. Dzięki temu możemy starać się o utrzymanie wysokich zbiorów.  Z tej przyczyny możliwe jest podwyższenie poziomu wód gruntowych na bliskich ziemiach, a zatrzymanie wody w górnych partiach zlewni przeciwdziała zbytecznemu spływowi z gruntów rolniczych i leśnych, co ma decydujący wpływ na redukcję kosztów związanych z uiszczaniem zadośćuczynień, które są skutkiem suszy rolniczej.

Staw korzyścią dla wszystkich

Na przestrzeni wielu lat, zarówno oczka wodne jak i stawy śródpolne były rozpatrywane w kontekście nieużytków, a duża ich ilość na przeciągu ostatnich dekad zostało wymazanych z mapy polskich obszarów wiejskich. Równocześnie jednak są to niebagatelne rezerwuary wody, które wpływają pozytywnie na mikroklimat. Wzbogacają również bioróżnorodność - dzięki nim prościej jest zachować równowagę ekologiczną.

Na skutek bardzo korzystnych zmian w przepisach prawa wodnego, nie trzeba już starać się o pozwolenie wodnoprawne na budowę stawu, którego wielkość jest nie większa niż 5 000 m2, a głębokość wynosi maksymalnie 3 metry od naturalnej płaszczyzny obszaru. Przepisy konsekwentnie wymagają jedynie zgłoszenia tego faktu do właściwego miejscowo nadzoru wodnego Wód Polskich. Należy jednak przestrzegać regulacji, która konkretyzuje sposób wypełnienia stawu- wśród wymienionych znalazły się wody opadowe, roztopowe lub gruntowe, a cel ma służyć retencji.

Wprowadzona ustawa daje możliwość każdej zainteresowanej tym osobie do wykopania stawu, którego pojemność może sięgać do 15 milionów litrów wody bez konieczności ubiegania się o zgodę na takie działanie. Jest to potencjalna motywacja dla większej ilości osób do takiego działania, co będzie skutkować samymi pozytywami- jest to wieloletnia inwestycja dla rolnika, która zwróci się nie tylko jemu, ale też wspomoże ochronę zasobów wodnych w Polsce.

PROW z dużym potencjałem

W sierpniu 2021 roku, KE przyjęła modyfikację Programu Rozwodu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana ta wprowadziła rozwinięcie dla inicjatywy Zarządzanie zasobami wodnymi w okresie przejściowym. Skorzystać na tym mają Wody Polskie, których zadaniem wraz z  MRiRW będzie realizacja tematu dotyczącego budowy lub modernizacji urządzeń piętrzących, aby powiększyć retencję korytową w zlewniach rolniczych. Pula pieniędzy przypisana do tej operacji to około 215 milionów euro.

Realizacja celów do 2025 roku zwiększy poziom retencji korytowej do ponad 156 milionów metrów wody, co będzie skutkowało nawodnieniem 62 tysięcy ha gruntów będących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń. Łącznie to niemal 250 zadań inwestycyjnych i blisko 300 zadań utrzymaniowych na kwotę ponad 750 mln zł, zaplanowanych do realizacji w zlewniach rolniczych do 2025 roku.

Źródło: AGRARLEX.PL - prawo bliżej rolnika 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2541699