« « « « ♦ » » » »

Zarząd Izby wybierany jest spośród członków nowo wybranego Walnego Zgromadzenia na pierwszym posiedzeniu, na okres 4-letniej kadencji. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia, do jego właściwości należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Ustawą lub Statutem dla innych organów Izby.

« « « « ♦ » » » »

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
VII kadencji (2023-2027)


 

PREZES ZARZĄDU MIR
Ryszard CZAICKI

WICEPREZES ZARZĄDU MIR
Marek BOLIGŁOWA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU MIR:

Grzegorz PŁAŻEK

Janusz WAŁASZEK

Karol ZACHWIEJA

------------------------------Jan Marek LENCZOWSKI

DELEGAT DO WZ KRIR


 

 

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2541684