« « « « ♦ » » » »

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybieranych na okres 4-letniej kadencji spośród członków Walnego Zgromadzenia, na jego pierwszym posiedzeniu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) kontrola działalności finansowej Izby,
3) kontrola merytorycznej działalności rad powiatowych,
4) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wnioskówwraz z uzasadnieniem oodwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków,
5) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.


KOMISJA REWIZYJNA
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VII kadencji (2023-2027)


Marek CHUDOBA - Przewodniczący Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Krzysztof CIESIELSKI
—————————

Antoni FRĄCZEK
—————————

Jan KSIĄŻEK
—————————

Wojciech PROCNER
—————————


Członków Komisji Budżetowej, w liczbie 8 osób, wybiera Walne Zgromadzenie spośród kandydatów reprezentujących powiaty, które nie posiadają swoich przedstawicieli w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Komisja spełnia rolę pomocniczą wobec WZ MIR.

KOMISJA BUDŻETOWA
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VII kadencji (2023-2027)


Edward MAJCHROWSKI - Przewodniczący Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Franciszek KANTOR
—————————

Stanisław KYRC
—————————

Józef MAGIERA
—————————

Grzegorz SZOSTAK
—————————

Paweł ODROBINA
—————————

Anna ZUBEK
—————————

Marzena WARIAS
—————————


 

Komisja ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich jest komisją problemową, pełniącą rolę pomocniczą wobec WZ MIR. Komisja została utworzona w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie spośród jego członków.

KOMISJA PROBLEMOWA DS. KOBIET I RODZIN Z OBSZARÓW WIEJSKICH
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VII kadencji (2023-2027)


Marzena WARIAS - Przewodnicząca Komisji
—————————

Kinga MRÓWKA
—————————

Krystyna JANECKA
—————————

Jolanta CIOCHOŃ
—————————

Anna ZUBEK
—————————


►Eksperci MIR w zakresie sprzedaży bezpośredniej (Zarządzenie nr 2/2017 z dn. 18.08.2017 r.)

►Eksperci MIR w zakresie sprzedaży bezpośredniej (Zarządzenie nr 3/2016 z dn. 01.04.2016 r.)

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2541653